Analisis aspek akhlak dalam novel Surviving Canada karya Rini Hidayat dan relevansinya dengan Pendidikan Islam

Umam, Farid Muslichul (2021) Analisis aspek akhlak dalam novel Surviving Canada karya Rini Hidayat dan relevansinya dengan Pendidikan Islam. Undergraduate (S1) thesis, Institute Agama Islam Tribakti.

[img] Text
SKRIPSI FARID.pdf
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Akhlak dalam Novel Surviving Canada Karya Rini Hidayat dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Dengan mengetahui Aspek Akhlak dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam ini tentu saja dengan harapan memberikan pengetahuan bagi pembaca, kalau pengetahuan tentang akhlak bisa didapatkan didalam novel, dan memberikan pengetahuan bagi pengajar bahwa novel bisa dijadikan bahan tambahan untuk pembelajaran terkait akhlak. Oleh karena itu, dengan adanya penelitin ini sebagai wujud keingintahuan peneliti tentang Aspek Akhlak dalam Novel Surviving Canada Karya Rini Hidayat dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam tersebut. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Aspek Akhlak dalam Novel Surviving Canada Karya Rini Hidayat (2) Bagaimana Aspek Akhlak Tokoh Utama dalam Menyikapi Persoalan Hidup dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam? Dengan menggunakan metode penelitian Study Pustaka dan dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika peneliti berharap dapat menemukan pemahaman dan mengetahui tentang Aspek Akhlak dalam Novel Surviving Canada Karya Rini Hidayat dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Hasil penelitian yaitu: (1) Aspek Akhlak yang terdapat dalam novel surviving canada hanya terdapat tiga kategori besarnya, Akhlak Manusia dengan Tuhan, terdapat sembilan Aspek Akhlak: 1. Bersyukur 2. Percaya Qodo Qodar 3. Doa 4, Istighfar 5. Taubat 6. Tawakal 7. Bermunajat 8. Shalat 9. Haji. Akhlak Manusia dengan Sesama Manusia, terdapat tujuh Aspek Akhlak: 1. Menghargai Pendapat 2. Kasih Sayang Orang Tua kepada anak 4. Ramah 5. Tolong Menolong 6. Toleransi 7. Terus Terang, dan Aspek Akhlak manusia dengan dirinya sendiri, terdapat delapan nilai moral: 1. Jujur 2. Sabar 3. Disiplin 4. Bekerja Keras 5. Introspeksi Diri 6. Tanggung Jawab. (2) terdapat 3 Aspek Akhlak dalam diri jannah dalam perilaku atau tindakannya Akhlak dengan Tuhan, Akhlak dengan sesama manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Akhlak tokoh utama dalam menyikapi persoalan dalam kehidupan, meliputi: 1. Bekerja keras 2. Introspeksi Diri 3. Tanggung Jawab 4. Jujur 5. Bersyukur 6. Berdoa 7. Tawakal 8. Toleransi. (3) Kesemua Aspek Akhlak dalam Novel Surviving Canada terdapat dasarnya didalam Al-Quran dan kesemua Aspek Akhlak dalam novel surviving canada dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran didalam kelas. Dan novel bisa dijadikan bahan tambahan untuk mencari contoh pelaksanaan Aspek Akhlak dalam menjalani kehidupan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 370 Pendidikan
Divisions: Fakultas Tarbiyah > Pendidikan Agama Islam (PAI)
Depositing User: S.Pd Farid Muslichul Umam Abidin
Date Deposited: 30 Dec 2022 03:38
Last Modified: 30 Dec 2022 03:38
URI: http://repo.uit-lirboyo.ac.id/id/eprint/507

Actions (login required)

View Item View Item